KURSY JĘZYKOWE

WRZESIEŃ 2021-CZERWIEC 2022

Kursy Językowe prowadzimy z języków: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński i polski dla obcokrajowców.

Kursy w przeciwieństwie do korepetycji prowadzone są w zależności od poziomu znajomości języka. Na zajęciach korzystamy z własnych materiałów.

 

Lekcje prowadzimy 1 raz w tygodniu (35 sesji) lub 2 razy w tygodniu (60 sesji)

Czas trwania: 50 minut

Cena: 30,00 zł/ 1sesję

W grupie może uczestniczyć maksymalnie 5-6 Uczniów

Możliwość rozłożenia płatności na raty

#Lekcje próbne

Zapisy przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, jeśli są Państwo zainteresowani lekcją próbną prosimy skorzystać z zakładki Lekcje Próbne. Lekcje próbne odbywają się w większym gronie niż przewiduje dopuszczalna liczba osób w grupie. Lekcje próbne trwają do 40 min.

Korzystamy z komunikatorów Messenger/Skype/Zoom

Grupy tworzymy według poziomu znajomości języka. Znajomość języka sprawdzamy na podstawie testu.

  • A1 – Początkujący

  • A2 – Podstawowy

  • B1 – Średni

  • B2 – Średnio zaawansowany

  • C1 – Zaawansowany

 

 

Zrzut ekranu (101).png

A1 

Na tym poziomie potrafisz przedstawić siebie i innych. Rozumiesz i potrafisz stosować najprostsze wypowiedzi oraz potoczne wyrażenia dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafisz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafisz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. 

A2 

Na tym poziomie potrafisz porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafisz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

B1 

Na poziomie B1 potrafisz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafisz radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. 

B2 

Na poziomie B2 potrafisz formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 

C1 

Na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdujesz odpowiednie sformułowania. Swobodnie posługujesz się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych lub zawodowych.